Kundcase

Många av våra kunder har haft speciella utmaningar som att minska mänskliga felfaktorn, automatisera dokumentproduktion, säkerställa identiteten vid informationsinsamling. Formify levererar lösningarna som "Mina Sidor", en intern-app, kundsupport/ärendehantering eller publikt webbinnehåll. Nedan följer tre exempel på olika tillämpningar och vad vi löst.

Anatomic SITT

Produktkonfigurations-PDF på iPad

Anatomic SITT tillverkar hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, bl.a. individuella sittsystem. Produkterna är ofta helt kundanpassade och då blir det kritiskt att inget kan gå fel vid beställningen. Formify löste detta genom att digitalisera PDF-formulär och sätta upp avancerade reglerverk, så att kombinationer i formulär inte kan bli valda av misstag om de inte är kompatibla med varandra. Mer än 2000 kombinationsregler finns införda.

PDF-formuläret används som ett internverktyg på en iPad och kommunicerar direkt det interna systemen.

VS Klinik

Hälsodeklaration

Innan man får lov att utföra en behandling behöver man genomlysa patientens hälsotillstånd, för att undvika komplikationer. Patienten ska på heder och samvete besvara hälsotillstånd för att kliniken ska kunna rekommendera rätt behandling.

Formify fick i uppdrag att skapa PDF-blankett på tre olika språk för att patienten ska kunna fylla i sin hälsodeklaration digitalt innan de signerar den.

PDF-blanketterna återfinns på Android-läsplatta som patienten använder vid konsulteringstillfället.

WDR

Sekretessavtal / NDA

Allt för många gånger händer det att sekretessavtal varken blir undertecknade eller skapar fördröjningar i affärsmöten.

För att eliminera problemet fick Formify i uppdrag att tillgängliggöra sekretessavtal / NDA mobilt.

Nu har medarbetarna avtalsmallen på fickan och behöver bara justera motpartens information och sedan skicka en länk via SMS för att få den signerad.

Prova en fullmaktsblankett

Här kan du prova att fylla i en fullmakt som en A-kassa behöver för att få hämta ut deklarationsuppgifter från skatteverket:

Testa signera & fylla i