Förenklad
e-signering baserat på PDF-standard

Tröskeln är fortsatt hög för att komma igång med e-signering, nya direktiv och regleringar som är svåra att förstå.
Formify är en renodlad tjänst för ärendehantering och avtalssignering baserad på dina PDF-mallar. Inget mer krångel. 

Testa signera & fylla i

e-Signeringar enligt EU-förordningen

Formify erbjuder endast de godkända e-signaturmetoder som EU-förordningen fastställt (eIDAS).
Många andra tjänster erbjuder egna alternativ på e-signeringar som gör att Du måsta avgöra om signaturen är legalt giltig eller inte.

Väljer du Formify slipper Du fundera på det. Din avtalspart slipper också fundera på det.

EU-förordningen har reglerat att det ska vara enkelt att se om en e-signeringsmetod är giltig. När du öppnar ett PDF-dokument i t.ex. Acrobat Reader kontrolleras om dokuments certifikat är giltigt mot en elektronisk lista (EUTL).

Nedan ser du skillnaden hur Acrobat Reader väljer att visa betrodda respektive icke betrodda signaturer.

Garanterat säkert

Självklart viss tveksamhet

Våra signaturmetoder i enlighet med eIDAS

Förenklad elektronisk signatur

eIDAS - SES, simple electronic signature

Detta är den enklaste formen och också den billigaste. Denna typ av signering används ofta för blanketter eller avtal med ett mindre värde.

Formify legitimerar samtliga personer med BankID för att sedan försegla dokumentet med ett sigill, från EU godkänd certifikatutgivare. Sigillet ställs ut till Juridisk person (alltså Formify).

Symboler som syns i signaturpanelen (Acrobat, se bilden ovan)
1. Grönt Sigill = Godkänt Sigill
2. EU-hänglås = Godkänt enligt eIDAS

Avancerad elektronisk signatur

eIDAS - AES, advance electronic signature

Den avancerade signaturen ställer högre säkerhetskrav och kostar därför mer att generera. Denna typ används där högre värde är inblandat eller när lagen kräver det, t.ex: Aktiebolagslagen eller Hyresförhandlingslagen.

Formify legitimerar samtliga personer med BankID för att sedan låta en EU-betrodd tjänsteleverantör, s.k. QTSP (Qualified Trust Service Provider),
ge ut ett unikt sigill kopplat till varje persons identitet.

Personens identitet framgår och personnumret bäddas in i sigillet.

Symboler som syns i signaturpanelen (Acrobat, se bild ovan) är personens identitet.
1. Grönt sigill = Verifierad identitet
2. EU-hänglås = Godkänt enkligt eIDAS

Kvalificerad elektronisk signature

eIDAS - QES, qualified electronic signature

Den kvalificerade elektroniska signaturen har den högsta säkerheten. Den kan endast erhållas genom att den betrodda tjänsteleverantören ger ut ett personligt certifikat (sigill) till individen genom en process där personen oftast video-intervjuas. Leverantören måste vara godkänd för användade av QSCD
(Qualified Signature Creation Device).

Vissa lagar inom EU ställer krav på att dokument ska signeras med denna typ av sigill, t.ex. inom bankvärlden.

Formify är återförsäljare av denna typ av certifikat. Vänligen kontakta oss om du efterfrågar denna typ av certifikat.

Pdfblankett.se har skapats av Formify för kunder som samlar in information i blankettform och riktar sig till privatpersoner.

Sidan ämnar ge förtroende genom hela användarupplevelsen – från inmatning till legitimering och signering. Detta omfattar avsändande domänadress, SMS- och e-postkommunikation samt namn vid BankID-legitimering.

Liknande uppsättning erbjuds om ditt företag istället vill stå som avsändare under hela användarupplevelsen.

Säkert - överskådligt - korrekt

Formify är en rakt igenom digital ärendehantering- och avtalssigneringstjänst som fungerar som man kan förvänta sig. Till att börja med behöver varken ni eller era kunder kliva över någon tröskel för att komma igång.

Formify öppnar upp möjligheten för e-legitimering och signering via mobilen. Tjänsten bygger på PDF-tekniken, en välkänd och etablderad standard, vilket innebär att ingen blir inlåst i något kantigt system eller program.

Formify garanterar en säker hantering i enlighet med gällande lagar och regler. Tjänsten är fri från krimskrams. Inga chattar, videohälsningar eller emoji-funktioner.

Du är i gott sällskap

Vi rådger utan kostnad

Slå oss en signal eller maila så sätter vi upp ett videomöte och går igenom era idéer för effektivare hantering
av ärenden och avtalssignering. Det finns mycket tid och pengar att spara på att digitalisera dessa processer.

Kontakta oss via e-post